جلسه‌ قرعه کشی و هماهنگی مسابقات فوتسال جام فجر تیمورلو برگزار شد.

این جلسه در ساعت ۱۹/۳۰ سه شنبه در سالن شهدای تیمورلو با حضور سرپستان تیم ها و عوامل برگزاری مسابقات انجام شد‌.در این دوره ۱۵ تیم از سراسر شهرستان شرکت کرده اند
جلسه‌ قرعه کشی و هماهنگی مسابقات فوتسال جام فجر تیمورلو برگزار شد.

این جلسه در ساعت ۱۹/۳۰ سه شنبه در سالن شهدای تیمورلو با حضور سرپستان تیم ها و عوامل برگزاری مسابقات انجام شد‌.

در این دوره ۱۵ تیم از سراسر شهرستان شرکت کرده اند