🔸 دیدار  شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر تیمورلو با بخشدار و کارکنان بخشداری گوگان به مناسبت هفته دولت

🔸 دیدار  شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر تیمورلو با بخشدار و کارکنان بخشداری گوگان به مناسبت هفته دولت امروز یکشنبه ۵ شهریور ۱۴۰۲ ، کاظم‌پور شهردار  و اعضای شورای اسلامی شهر تیمورلو، ض
🔸 دیدار  شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر تیمورلو با بخشدار و کارکنان بخشداری گوگان به مناسبت هفته دولت

🔸 دیدار  شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر تیمورلو با بخشدار و کارکنان بخشداری گوگان به مناسبت هفته دولت

امروز یکشنبه ۵ شهریور ۱۴۰۲ ، کاظم‌پور شهردار  و اعضای شورای اسلامی شهر تیمورلو، ضمن دیدار با مهندس نصیری بخشدار و کارکنان بخشداری گوگان، هفته دولت را به ایشان تبریک گفته و از حمایت های بخشدار محترم قدردانی  نموده  و به ارائه گزارش عملکرد شهرداری تیمورلو و بیان طرح های قابل افتتاح در هفته دولت و در حال  اجرا و آتی عمرانی و فرهنگی شهرداری پرداختند.