کارخانه تولید آب معدنی در هریس پلمب شد

دادستان شهرستان هریس از کارخانه تولید آب معدنی در این شهرستان بازدید و دستور پلمب کارخانه را صادر کرد.جلال پیری در راستای حفظ و صیانت از حقوق عامه از کارخانه تولید آب معدنی در هریس بازدید کرد. در این
کارخانه تولید آب معدنی در هریس پلمب شد

دادستان شهرستان هریس از کارخانه تولید آب معدنی در این شهرستان بازدید و دستور پلمب کارخانه را صادر کرد.

جلال پیری در راستای حفظ و صیانت از حقوق عامه از کارخانه تولید آب معدنی در هریس بازدید کرد.

در این بازدید که رئیس اداره نظارت بر مواد خوراکی و آشامیدنی شبکه بهداشت و درمان و مسئول بهداشت محیط شهرستان هریس، دادستان را همراهی می‌کردند، به دلیل وجود مشکلاتی مانند عدم ارائه کارت بهداشتی کارکنان، استعمال دخانیات در سالن تولید، عدم استفاده از لباس کار مناسب توسط کارگران، عدم حضور ثابت مسئول فنی در زمان فعالیت و بهداشت نامناسب خط تولید، دستور پلمب کارخانه مذکور تا حصول نتایج آزمایش توسط دادستان شهرستان هریس صادر شد.