افتتاح اولین کارخانه نوآوری فرآورده های دارویی در تبریز

اولین کارخانه نوآوری فرآورده‌های دارویی توسط دکتر دهقانی فیروز آبادی معاون علمی ٫فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور ظهر شنبه ۱۴ مرداد در تبریز افتتاح شد. دکتر دهقانی فیروز آبادی در این مر
افتتاح اولین کارخانه نوآوری فرآورده های دارویی در تبریز

اولین کارخانه نوآوری فرآورده‌های دارویی توسط دکتر دهقانی فیروز آبادی معاون علمی ٫فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور ظهر شنبه ۱۴ مرداد در تبریز افتتاح شد.

دکتر دهقانی فیروز آبادی در این مراسم از شرکت‌های فناوری و دانش بنیان, دفاتر تحقیق و توسعه شرکت‌های داروسازی, کلین روم تولید مواد اولیه دارویی و خط تولید شرکت‌های دارویی در این کارخانه بازدید کرد.