«تیمورلو» قطب تولید سیر ایران

تیمورلو یکی از شهرهای استان آذربایجان شرقی است که در شهرستان آذرشهر واقع شده و هم اکنون این شهر به قطب سیر آذربایجان و ایران تبدیل شده و سالانه قسمت زیادی از محصولات کشاورزی تولیدی این شهر به خارج از
«تیمورلو» قطب تولید سیر ایران

تیمورلو یکی از شهرهای استان آذربایجان شرقی است که در شهرستان آذرشهر واقع شده و هم اکنون این شهر به قطب سیر آذربایجان و ایران تبدیل شده و سالانه قسمت زیادی از محصولات کشاورزی تولیدی این شهر به خارج از کشور صادر می‌شود. ۱۰درصد سیر کشور در استان آذربایجان شرقی و در شهرستان های عجب شیر وآذرشهر به ویژه در منطقه تیمورلو و قراغیل تولید می شود.

تیمورلو

تیمورلو