بازدید مدیرکل حفظ آثار دفاع مقدس آذربایجان‌ شرقی از محل احداث یادمان شهدای تیمورلو

دریادار دوم «رضا عباسی» مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع‌ مقدس آذربایجان شرقی و هیئت همراه از محل احداث یادمان شهدای گمنام بخش گوگان و تیمورلو  بازدید کردند.  
 بازدید مدیرکل حفظ آثار دفاع مقدس آذربایجان‌ شرقی از محل احداث یادمان شهدای تیمورلو

دریادار دوم «رضا عباسی» مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع‌ مقدس آذربایجان شرقی و هیئت همراه از محل احداث یادمان شهدای گمنام بخش گوگان و تیمورلو  بازدید کردند.