نادر قاضی پور انتقاد کرد: اجرای طرح استانی کردن انتخابات مجلس به نفع کشور نیست.

استانی کردن انتخابات

به گزارش مهر، نادر قاضی پور جمعه در مراسم تجلیل از کارگران نمونه شهرستان بناب با بیان اینکه با استانی شدن انتخابات نقاط محروم محروم تر و صاحبان زر و زور به مجلس راه می یابند، افزود: این طرح اگر اجرا شود به نفع نظام جمهوری اسلامی ایران نیست.

وی با تاکید بر اینکه نماینده مجلس رابط بین مردم و دولت و نظام است، ادامه داد: برخی ها می خواهند این رابط را از بین ببرند که در این صورت کشور متضرر می شود و به نظرم این طرح باعث می شود افراد دارای پول و ثروت به آسانی به مجلس و خانه ملت راه یابند.

قاضی پور با بیان اینکه اجرای این طرح به نفع بنده است، ادامه داد: بنده در بیشتر روستاها و شهرهای ارومیه رای دارم و این طرح به نفع من است چراکه با یک اخذ صلاحیت عادی میتوانم به آسانی به مجلس راه پیدا کنم ولی نباید فراموش کرد که این طرح باعث می شود افراد صاحب قدرت به روی کار آیند.

نایب رئیس کمیسیون کارگری مجلس همچنین با تاکید بر اینکه باید انتخابات مجلس با همان شیوه قبلی اجرا شود، ابراز داشت: با انتخاب نمایندگان در شهرها توسط مردم قطعاً نخبگان و بهترین هایی که مردم تشخیص می دهند روی کار می آیند.