دکتر فرهنگی:افزایش حقوق برخی مجموعه ها، فضای احساس تبعیض را ایجاد کرده است.

به گزارش تیمورلو به نقل از ایسنا ، محمدحسین فرهنگی در آیین تجلیل از معلمان نمونه استان، اظهار کرد: یکی از دغدغه های مجلس از دوره هفتم ایجاد نظام هماهنگ و فضای مناسبی برای نظام پرداخت بود تا خانواده بز

به گزارش تیمورلو به نقل از ایسنا ، محمدحسین فرهنگی در آیین تجلیل از معلمان نمونه استان، اظهار کرد: یکی از دغدغه های مجلس از دوره هفتم ایجاد نظام هماهنگ و فضای مناسبی برای نظام پرداخت بود تا خانواده بزرگ دولت از این بابت احساس ناخرسندی نکند.

وی، گفت: سال های گذشته طبق تدابیر صورت گرفته این مشکل رفع شده بود اما در سال های اخیر شاهد هستیم که مجموعه هایی همچون قوه قضاییه و دانشگاه های علوم پزشکی با اختیارات فرا قانونی فضای احیای تبعیض را احیا کرده اند.

وی، افزود: نباید از نظر دورداشت که در طرح این موضوع بحث مساوات نیست بلکه بحث عدالت و سنجیده بودن پرداخت هاست.

فرهنگی، اظهار کرد: در جریان بحث های اخیر و نارضایتی هایی که مطرح شد، در بند 10 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری عنوان شد که برای بخشی از کارکنان فوق العاده شغل پرداخت شود و قبل از عید دولت تصمیم گرفت این موضوع را  تنها در بخش های خاص آموزش و پرورش اعمال کند که این موضوع نیز تبعیض آمیز بوده و مقرر شده است با روش جدیدی برای این موضوع راه‌حل مناسب اندیشیده شود.