انتخاب هیات رئیسه سومین سال فعالیت شورای شهرتیمورلو

  انتخابات هیات رییسه و اعضای کمیسیون های شورای اسلامی شهر تیمورلو در پایان سال دوم برگزار و برای فعالیت در سال سوم به شرح زیر تعیین شد:   1. علیرضا بشیری رییس و سخنگوی شورا   2. ن
انتخاب هیات رئیسه سومین سال فعالیت شورای شهرتیمورلو

 

انتخابات هیات رییسه و اعضای کمیسیون های شورای اسلامی شهر تیمورلو در پایان سال دوم برگزار و برای فعالیت در سال سوم به شرح زیر تعیین شد:

 

1. علیرضا بشیری رییس و سخنگوی شورا

 

2. ناصر علیزاده نایب رییس و عضو کمیسیون تجدید نظرشهرداری

 

3. علی اصغر فرجی عضو شورای شهرستان

 

4. رضا صادقی خزانه دار و منشی و عضو‌کمیسیون معاملات شهرداری.

 

5. محمدرضا رسولی عضو کمیسیون ماده 100 شهرداری