در راستای هفته شوراهای آموزش وپرورش؛

جلسه شورای آموزش و پرورش گوگان با حضور بخشدار رئیس محترم شورای آموزش وپرورش و رئیس آموزش وپرورش منطقه گوگان برگزار گردید. به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش گوگان، جلسه شورای آموزش و پرورش امروز چهارش
در راستای هفته شوراهای آموزش وپرورش؛

جلسه شورای آموزش و پرورش گوگان با حضور بخشدار رئیس محترم شورای آموزش وپرورش و رئیس آموزش وپرورش منطقه گوگان برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش گوگان، جلسه شورای آموزش و پرورش امروز چهارشنبه۲۷دی ۱۴۰۲ به ریاست نصیری بخشدار گوگان و با حضوراسدی رئیس آموزش وپرورش منطقه و سایر اعضای اصلی شورای آموزش وپرورش وخیرین مدرسه یار در اتاق جلسه اداره آموزش و پرورش گوگان برگزار شد.

نصیری، بخشدار گوگان در شورای آموزش و پرورش ضمن تقدیر وتشکر از اعضای محترم وگرامیداشت هفته شوراهای آموزش وپرورش، اشاره ای به افزایش مشارکت در انتخابات اسفند ماه سال جاری نمود وابراز داشت: ترغیب مردم به مشارکت حداکثری درانتخابات از وظایف هر فردمسلمان، انقلابی ومیهن دوست می باشد و در آموزش وپرورش هم رأی اولی ها از اهمیت بیشتری برخوردارند چرا که می تواند خانواده های خود را براین مهم تشویق نموده وبا دلایل اساسی آنان را به مشارکت فرا خواند.

در این جلسه ضمن قرائت دستور جلسه، گزارشی توسط رئیس آموزش و پرورش گوگان درخصوص عملکرد ماه گذشته ارائه گردید و موضوعاتی همچون کلاس های فوق برنامه و مشکلات و مسائل آموزش و پرورش منطقه، طرح و بررسی شد.

درپایان جلسه به مناسبت هفته شوراهای آموزش وپرورش ازاعضای شورا تجلیل به عمل آمد.