• چهارشنبه 1394/02/09 - 21:42
  • 277
  • 0 دیدگاه

برگزاری جشنواره بازارچه کار و فناوری در دبیرستان نمونه فاطمیه شهرستان آذرشهر

جشنواره بازارچه کاروفناوری در مدرسه نمونه فاطمیه برگزار شد این بازارچه در فضای سالن اصلی اموزشگاه وکلاس ها با استقبال گسترده و بی نظیر گروه های دانش آموزی برگزار گردید به گونه ای که در این بازارچه تعد
برگزاری جشنواره بازارچه کار و فناوری در دبیرستان نمونه فاطمیه شهرستان آذرشهر

جشنواره بازارچه کاروفناوری در مدرسه نمونه فاطمیه برگزار شد این بازارچه در فضای سالن اصلی اموزشگاه وکلاس ها با استقبال گسترده و بی نظیر گروه های دانش آموزی برگزار گردید به گونه ای که در این بازارچه تعداد زیادی از گروهای فعال که دارای غرفه ی مجزا بودند به فعالیت پرداختندغرفه های تشکیل شده در این بازارچه شامل گروه هایی از بخش کشاورزی و پوشاک و خوراک، صنایع چوب و معرق آشپزی، مسابقات و سرگرمی و..... بودند دانش آموزان شرکت کننده در این بازارچه به تجربه خرید و فروش و روش های بازاریابی و تبلیغات و روش های نوین در تجارت پرداختند. در بخش مدیریت این بازارچه دانش آموزان فعال در زمینه درس کاروفناوری حضور داشتندکه با مدیریت مناسب و برنامه ریزی دقیق هرچه بهتر برگزار شدن این بازارچه کمک شایان توجهی نمودند. درحین بازدید واحدی معاون فرماندار ودواتگر مدیر اداره اززحمات دانش آموزان و اولیاء آنان و مدیریت آموزشگاه و کلیه همکاران تقدیر و تشکر نمودند. 

در این بازارچه همچنین دبیران و والدین دانش آموزان با حضور چشمگیر خود باعث تشویق هرچه بیشتر دانش آموزان و رونق بازارچه نیز شدند.