دیدار و عرض تبریک فرارسیدن هفته معلم در اولین ساعات درسی مدارس توسط مسولین منطقه گوگان انجام پذیرف

اکبری در جمع مدیر ومعاونان ودبیران دبیرستان محدثه گوگان گفت : همه دستگاههای اجرایی این استان باید در حد توان به آموزش و پرورش کمک کنند        مهند
اکبری در جمع مدیر ومعاونان ودبیران دبیرستان محدثه گوگان گفت : همه دستگاههای اجرایی این استان باید در حد توان به آموزش و پرورش کمک کنند 

 

 
 

مهندس اکبری بخشدار وقلعه ای رئیس شورای شهر گوگان وبشیری رئیس شورای شهر تیمو رلووشیرمحمد زاده رئیس اداره آموزش وپرورش منطقه در دومی روز از هفته معلم در مدارس حضور واز معلمان مدارس با اهدا شاخه گل وشیرینی تجلیل به عمل آوردند.

اکبری در جمع مدیر ومعاونان ودبیران دبیرستان محدثه گوگان گفت : همه دستگاههای اجرایی  این استان باید در حد توان به آموزش و پرورش کمک کنند .  

شیرمحمد زاده رئیس اداره آموزش وپرورش منطقه نیز با تاکید بر لزوم احترام به شخصیت معلم اظهارکرد: در این هفته علاوه بر تکریم معلم، انتظارات جامعه و دستگاه تعلیم و تربیت از جایگاه و شغل معلمی بازگو می‌شود.

لازم به ذکر است با برنامه ریزی های انجام شده قبلی در این روز مراسم تجلیل از مقام شامخ معلمان منطقه توسط معاونان وکارشناسان اداری انجام پذیرفت.