آغاز عملیات عمرانی یادمان شهید گمنام تیمورلو

همت عالی و اقدام عملی شهرداری و شورای اسلامی شهر تیمورلو 🔸شروع عملیات احداث یادمان شهید گمنام شهر تیمورلو امروز جمعه 10 آذر ۱۴۰۲  عملیات اجرایی این پروژه مهم پیرو کلنگ زنی روز یکشنبه 5 آذر
آغاز عملیات عمرانی یادمان شهید گمنام تیمورلو

همت عالی و اقدام عملی شهرداری و شورای اسلامی شهر تیمورلو

🔸شروع عملیات احداث یادمان شهید گمنام شهر تیمورلو امروز جمعه 10 آذر ۱۴۰۲ 
 عملیات اجرایی این پروژه مهم پیرو کلنگ زنی روز یکشنبه 5 آذر آغاز شد.
🔹شهر شهید پرور تیمورلو ۲۶ آذر ۱۴۰۲ میزبان شهید گمنام خواهد بود، این آلاله به خون آرمیده در بوستان بزرگ شهر تیمورلو آرام خواهد گرفت.

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی تیمورلو