مدال برنز مسابقات آسیایی مچ اندازی در قاب دیوار شهرداری تیمورلو

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی تیمورلو نیوز/در جشنواره سیر که در اول تیر ماه برگزار شده بود، معصوم خلیل زاده قهرمان مچ اندازی آسیا، مدال طلای قهرمانی طلای خود را به اهالی شریف شهر تیمورلو تقدیم کرده بود.
مدال برنز مسابقات آسیایی مچ اندازی در قاب دیوار شهرداری تیمورلو

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی تیمورلو نیوز/در جشنواره سیر که در اول تیر ماه برگزار شده بود، معصوم خلیل زاده قهرمان مچ اندازی آسیا، مدال طلای قهرمانی طلای خود را به اهالی شریف شهر تیمورلو تقدیم کرده بود.

این مدال پس از قاب گذاری در دیوار شهرداری تیمورلو نصب شد