دیدار با مدیرکل ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی

روز سه شنبه 7 آذر 1402 دیداری با مدیرکل ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی با حضور کاظم پور شهردار تیمورلو، علیزاده نائب رییس شورای اسلامی شهر به همراه مهندس تقی زاده رییس دفتر دکتر فرهنگی و رییس ورزش
دیدار با مدیرکل ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی

روز سه شنبه 7 آذر 1402 دیداری با مدیرکل ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی با حضور کاظم پور شهردار تیمورلو، علیزاده نائب رییس شورای اسلامی شهر به همراه مهندس تقی زاده رییس دفتر دکتر فرهنگی و رییس ورزش و جوانان شهرستان آذرشهر صورت گرفت.
در این جلسه به بررسی مسائل و مشکلات ورزشی علی الخصوص مشکلات استادیوم خاکی شهر پرداخته شد و مقرر گردید با حضور مدیر کل ورزش و جوانان استان در شهر تیمورلو، اقدامات لازم در خصوص ساماندهی اماکن ورزشی شهر و ایجاد نشاط اجتماعی در بین جوانان صورت پذیرد.

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی تیمورلو