بازدید نصیری بخشدار بخش گوگان از پروژه های در دست اجرای شهر تیمورلو

رییس شورای آموزش و پرورش منطقه گوگان به همراه مهندس کاظم پور شهردار و بشیری رییس شورای اسلامی و اسدی رییس آموزش و پرورش منطقه گوگان  از عملیات آسفالت محوطه مدرسه دخترانه همت بازدید کردند . نماین
بازدید نصیری بخشدار بخش گوگان از پروژه های در دست اجرای شهر تیمورلو

رییس شورای آموزش و پرورش منطقه گوگان به همراه مهندس کاظم پور شهردار و بشیری رییس شورای اسلامی و اسدی رییس آموزش و پرورش منطقه گوگان  از عملیات آسفالت محوطه مدرسه دخترانه همت بازدید کردند .

نماینده ارشد دولت در بخش گوگان همچنین از احداث استخر ذخیره آب - محوطه سازی پارک بزرگ شهر - احداث سرویسهای بهداشتی - محوطه سازی میدان انقلاب و املاک تملک شده شهرداری بازدید نمودند .

در این بازدید که مسئولین فنی شهرداری ، مدیر مدرسه و تنی چند از انجمن اولیای مدرسه همت حضور داشتند  نصیری ضمن عرض خداقوت به عوامل اجرایی از توجه ویژه شهرداری و شورای اسلامی به عمران و آبادانی شهر بویژه مراکز آموزشی قدردانی کرد .

جهت آسفالت مدرسه مذکور مطابق برآورد اولیه حدود 150 تن آسفالت مصرف خواهد شد .