• چهارشنبه 1394/02/09 - 21:45
  • 124
  • 3 دیدگاه

برگزاری مسابقه "تهیه صابون در پژوهشسرای خواجه نصیر آذزشهر

در پ‍ژوهش سرای دانش آموزی خواجه نصیر آذرشهر صورت گرفتبه گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان آذرشهرگروههای آموزشی و پژوهشسرای دانش آموزی خواجه نصیر آذرشهر به منظور افزایش روحیه تحقیق و پژوهش و انجام کارهای تیمی ما بین دانش آموزان دوره دوم متوسطه ، مسابقه ای تحت عنوان "تهیه صابون" را برگزار نمودند.این مسابقه در سه محور(تئوری-کتبی و عملی) برگزار گردید که در نهایت با شرکت بیش از 150 دانش آموز در 35 گروه به مرحله ی منطقه ای راه یافتند در این مسابقه گروهها بصورت تیمی باهم به رقابت پرداختند.و صابون هایی به شکل های گوناگون تهیه نمودند که از نظر کیفیت بسیار عالی است.