سعیدی:کلیات طرح استانی شدن انتخابات به تصویب رسیده و جزئیات آن نیز ظرف دو هفته آینده در مجلس بررسی م

سعیدی: استانی شدن انتخابات گام رو به جلو برای ملی شدن نگرش های نمایندگان بوده و احزاب را تقویت می کند / ابهامات طرح باید رفع گردد. محمد اسماعیل سعیدی در گفتگویی در مورد طرح استانی شدن انتخابات، گفت:

سعیدی: استانی شدن انتخابات گام رو به جلو برای ملی شدن نگرش های نمایندگان بوده و احزاب را تقویت می کند / ابهامات طرح باید رفع گردد.

محمد اسماعیل سعیدی در گفتگویی در مورد طرح استانی شدن انتخابات، گفت: کلیات این طرح به تصویب رسیده و جزئیات آن نیز ظرف دو هفته آینده در مجلس بررسی می شود .


استانی شدن انتخابات گام رو به جلو برای ملی شدن نگرش های نمایندگان است

وی ادامه داد: استانی شدن انتخابات گام رو به جلویی است چرا که نمایندگان مجلس باید تفکر ملی داشته باشند چرا که یک نماینده بعد از انتخاب شدن از حوزه انتخابی خود، نماینده کل کشور است .

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس با تاکید بر اینکه نگرش های نمایندگان در برنامه ریزی ها باید در راستای منافع ملی باشد، تصریح کرد: افرادی که در صدد نمایندگی مجلس هستند باید از جهات مختلف توانمند باشد و این استانی شدن انتخابات گامی در جهت محقق شدن این مهم است .

استانی شدن انتخابات، احزاب را تقویت می کند

وی با اشاره به کم رنگ بودن نقش احزاب در کشور، افزود: احزاب در کشور ما در ایام انتخابات فعال می شوند و بعد از انتخابات نقشی ندارند و با استانی شدن انتخابات نقش احزاب تقویت می شود .

دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس همچنین به بیانات رهبر انقلاب در مورد نظام پارلمانی در سفر به کرمانشاه اشاره کرده و تصریح کرد: برای نظام پارلمانی مقدماتی نیاز است و استانی شدن انتخاباتی می تواند در تحقق نظام پارلمانی موثر باشد .

ابهامات طرح باید رفع گردد

وی  در مورد معایب احتمالی این طرح، گفت: برخی ابهامات و تردیدهایی مبنی بر افزایش هزینه های انتخابات وجود دارد و از طرفی احتمال کم رنگ شدن نقش شهرستان ها و عدم رقابت چهره های شهرستانی را می توان از معایب این طرح برشمرد که باید در تصویب نهایی جزئیات به آنها توجه شود و این ابهامات رفع گردد .

سعیدی با اشاره به وجود برخی شائبه ها مبنی بر تاثیرگذاری باندهای زر و زور در نتیجه انتخابات در صورت استانی شدن آن، تصریح کرد: باید در نظام انتخاباتی به این مسائل توجه شود که در غیر این صورت در هر دو وضعیت فعلی یا استانی شدن می تواند موجب بروز مشکل شود .

وی در پاسخ به سوال خبرنگار بر اینکه عدم وجود ساختار حزبی در کشور این طرح را با مشکلاتی می تواند روبرو کند، اذعان کرد: تنها بیان اینکه سیستم حزبی معیوب بوده و کارایی ندارد، کافی نیست و باید این طرح را از یک نقطه شروع کرد و بخشی از نقطه شروع این موضوع، استانی شدن انتخابات می تواند باشد .

در صورت تصویب نهایی طرح، انتخابات سال جاری مجلس استانی می شود

دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار ائل در مورد اجرایی شدن این طرح در انتخابات سال آتی مجلس در صورت تصویب نهایی، گفت: در صورت تصویب نهایی این طرح و تایید آن توسط شورای نگهبان، در انتخابات سال جاری مجلس اجرا می شود .

وی همچنین در مورد علت پرداخته شدن به این موضوع در سال آخر مجلس نهم، تصریح کرد: طرح این موضوع به سال های قبل برمی گردد و علت مطرح شدن این موضوع در سال آخر مجلس به دلیل انجام بررسی های لازم بود و این طرح مربوط به امسال نمی شود.