گزارش تصویری بزرگداشت روز شورا توسط بخشداری گوگان

مهندس اکبری بخشدار گوگان طی مراسمی از اعضای شورای اسلامی شهر های گوگان وتیمورلو و روستاهای بخش گوگان و شهرداران ودهیاران به مناسبت روز شورا تقدیر به عمل آورد. در این مراسم مهندس راستگو فرماندارشهرستا
گزارش تصویری بزرگداشت روز شورا توسط بخشداری گوگان

مهندس اکبری بخشدار گوگان طی مراسمی از اعضای شورای اسلامی شهر های گوگان وتیمورلو و روستاهای بخش گوگان و شهرداران ودهیاران به مناسبت روز شورا تقدیر به عمل آورد.

در این مراسم مهندس راستگو فرماندارشهرستان آذرشهر،رئیس جهاد کشاورزی و روحانیت حضور  داشتند.