• پنجشنبه 1403/01/16 - 21:57
  • 45
  • 0 دیدگاه

فرمانده انتظامی گوگان گفت: محدودیت‌های ترافیکی به مناسبت راهپیمایی روز جهانی قدس در مسیرهای منتهی به مسیر راهپیمایی اعمال می‌شود.

سروان حسین عربی در خصوص تمهیدات ترافیکی برای برگزاری هر چه باشکوه راهپیمایی روز جهانی قدس در گوگان و تیمورلو گفت:
فرمانده انتظامی گوگان گفت: محدودیت‌های ترافیکی به مناسبت راهپیمایی روز جهانی قدس در مسیرهای منتهی به مسیر راهپیمایی اعمال می‌شود.

سروان حسین عربی در خصوص تمهیدات ترافیکی برای برگزاری هر چه باشکوه راهپیمایی روز جهانی قدس در گوگان و تیمورلو گفت: محدودیت ترافیکی روز قدس در شهر گوگان از ساعت ۱۰ صبح و در شهر تیمورلو از ساعت ۹ صبح در مسیرهای منتهی به راهپیمایی اعمال می شود.وی افزود:راهپیمایی روز قدس در شهر گوگان از ساعت ۱۱ صبح از میدان نماز مقابل مسجد جامع گوگان آغاز و مسیر خیابان امام طی می گردد و مجدد از خیابان امام تا میدان نماز و مقابل مسجد جامع گوگان ادامه می یابد.
وی در خصوص مسیر راهپیمایی تیمورلو گفت: در تیمورلو نیز راهپیمایی از ساعت ۱۰ از مقابل مسجد جامع آغاز و پس از عبور از خیابان های شهید کاظم پور و ۲۰ متری مقابل مسجد جامع پایان می یابد.
وی افزود: شهروندان مسیرهای جایگزین را برای تردد خود انتخاب کنند.
وی گفت : از شهروندان محترم، تقاضا داریم در خیابان های اعلامی تردد نکنند و همچنین در محدوده آن خیابان ها توقف و پارک نداشته باشند در غیر این صورت خودروهای افراد خاطی با جرثقیل به پارکینگ منتقل خواهد شد.