تغییرات در راس آموزش و پرورش آذربایجان شرقی

طبق شنیده ها طی حکمی از سوی وزیر آموزش و پروش، مسعود سعادتی مدیرکل آموزش و پرورش استان می‌شود و پوررادی باید از این اداره کل خداحافظی کند.مسعود سعادتی دارای دکترای تخصصی از دانشگاه تبریز و همچنین
تغییرات در راس آموزش و پرورش آذربایجان شرقی

طبق شنیده ها طی حکمی از سوی وزیر آموزش و پروش، مسعود سعادتی مدیرکل آموزش و پرورش استان می‌شود و پوررادی باید از این اداره کل خداحافظی کند.

مسعود سعادتی دارای دکترای تخصصی از دانشگاه تبریز و همچنین حائز رتبه علمی استادیار و مدیرگروه علوم پایه دانشگاه فرهنگیان استان است.

آخرین مسئولیت وی فرمانداری ویژه شهرستان میانه بود.