شهرام دبیری رئیس شورا شد

در انتخابات امروز هیئت رئیسه شورای شهر تبریز، شهرام دبیری به عنوان رئیس شورا در سال سوم انتخاب شد. انتخابات هیئت رئیسه شورای ششم صبح امروز برگزار شد و برخلاف گمانه زنی‌های روزهای گذشته ورق ب
شهرام دبیری رئیس شورا شد

در انتخابات امروز هیئت رئیسه شورای شهر تبریز، شهرام دبیری به عنوان رئیس شورا در سال سوم انتخاب شد.

 انتخابات هیئت رئیسه شورای ششم صبح امروز برگزار شد و برخلاف گمانه زنی‌های روزهای گذشته ورق بازی به سمت اقلیت برگشت.

در این جلسه شهرام دبیری با شش رای اعضای شورا به عنوان رئیس انتخاب شد.

روح الله دهقان نژاد نیز به ۷ رای به عنوان نائب رئیس شورا انتخاب شد.

احد صادقی با ۹ رای به عنوان دبیر اول شورا انتخاب شد.

یاسین بجانی با ۹ رای به عنوان سخنگوی شورا انتخاب شد.

پرویز هادی نیز با ۱۱ رای به عنوان خزانه دار شورا انتخاب شد.