مامور قلابی در تبریز دستگیر شد

فرمانده انتظامی شهرستان تبریز نیز از دستگیری فردی که خود را مامور پلیس آگاهی معرفی و از شهروندان اخاذی می‌کرد، خبر داد. 
مامور قلابی در تبریز دستگیر شد

فرمانده انتظامی شهرستان تبریز نیز از دستگیری فردی که خود را مامور پلیس آگاهی معرفی و از شهروندان اخاذی می‌کرد، خبر داد.