شهید مقصود پورعلی تیمورلویی

شهید مقصود پورعلی تیمورلوئی یکی از شهدای تیمورلویی که در شهر آذرشهر مدفون می باشد.شهید مقصود پورعلی تیمورلوئینام پدر: یداله شغل(ها):تاريخ تولد: 5-7-1343 شمسیمحل تولد: آذربایجان شرقی -
شهید مقصود پورعلی تیمورلویی
شهید مقصود پورعلی تیمورلوئی یکی از شهدای تیمورلویی که در شهر آذرشهر مدفون می باشد.
شهید مقصود پورعلی تیمورلوئی
نام پدر: یداله
شغل(ها):
تاريخ تولد: 5-7-1343 شمسی
محل تولد: آذربایجان شرقی - آذرشهر - تیمورلو
تاريخ شهادت : 16-11-1363 شمسی
محل شهادت : جزیره مجنون
دلیل شهادت :
گلزار شهدا: بلوک: نام گلزار:ریاض الجنه شهر:آذربایجان شرقی - آذرشهر