فرماندار شهرستان آذرشهردر جمع معلمان دبیرستان انقلاب اسلامی جهت عرض تبریک حضور یافتند.

در این دیدار دواتگر مدیر اداره آموزش و پرورش باعرض تبریک و ارائه گزارسش از برنامه های هفته معلم از زحمات کلیه همکاران عزیز تقدیر و تشکر نمود. در ادامه راستگو فرماندار شهرستان ضمن تبریک هفته معلم و گرا

در این دیدار دواتگر مدیر اداره آموزش و پرورش باعرض تبریک و ارائه گزارسش از برنامه های هفته معلم از زحمات کلیه همکاران عزیز تقدیر و تشکر نمود. در ادامه راستگو فرماندار شهرستان ضمن تبریک هفته معلم و گرامیداشت مقام معلم از خدمات و زحمات تمامی همکاران تقدیر نمودند و برنامه های دولت تدبیر و امید را برای همکاران ارائه نمودندو ادامه داد برنامه های راهبردی عرصه تعلیم وتربیت ورشد وتعالی فرزندان عزیز ایران اسلامی با همیاری وهمدلی معلمان این طلایه داران آموزش وپرورش محقق خواهد شد. 


همچنین  راستگو فرماندار شهرستان ،به همراه روسای ادارات شهرستان در اولین روز ازهفته معلم در مدیریت اداره آموزش و پرورش حضور یافتند و ضمن تبریک روز معلم از زحمات تمام معلمان تقدیر و تشکر نمودند.