فرماندار شهرستان آذرشهر:شوراباوری مقدم بر شورا محوری است.

علیار راستگو،فرماندار شهرستان آذرشهر در همایشی که بمناسبت روز شوراها در این شهرستان برگزار شد،گفت:شوراباوری مقدم بر شورا محوری است.اگر به اصل شورامعتقد نباشیم نمی توانیم با شوراها در رفع مشکلات و مسای

علیار راستگو،فرماندار شهرستان آذرشهر در همایشی که بمناسبت روز شوراها در این شهرستان برگزار شد،گفت:شوراباوری مقدم بر شورا محوری است.اگر به اصل شورامعتقد نباشیم نمی توانیم با شوراها در رفع مشکلات و مسایل همکاری داشته باشیم.وی اذعان نمود با نگاهی به گذشته می توانیم به این باور برسیم که در سایه تلاش شوراها،روستاها متحول شده اند.

راستگو،فرماندار شهرستان آذرشهر افزود:برای اینکه شوراها در توسعه منطقه نقش مؤثری ایفا نمایند در قدم اول باید مشکلات را اولویت بندی نموده و سپس در چارچوب قانون تدبیر نمایند. وی از شوراها خواست تصمیماتی اتخاذ نمایند که بر مبنای کارشناسی باشد. علاوه برآن با تأکید بر توجه به مطالبات منطقی و نیازهای قانونی مردم کمک به رفع مسایل اجتماعی را خواستار شد.

علی جهانگیری،رئیس شورای اسلامی آذرشهر نیز رسالت شوراها را خطیر و شوار دانسته و گفت:مردم از اعضای شوراهای اسلامی انتظار و توقع زیادی دارند. شوراهای اسلامی در خدمت رسانی به مردم تلاش زیادی کرده اند اما کارنامه آنها نمیتواند رضایت بخش باشد و باید راه زیادی را برای رسیدن به اهداف عالی نظام بپیمایند و همواره کوشا باشند.

جهانگیری در خاتمه بیانات خویش موقعیت فعلی شهرستان  رابرای توسعه و پیشرفت شهرستان ، طلایی خواند.