برگزاری مراسمات شب قدر

مراسم شب بیست ویکم ماه مبارک رمضان(شب شهادت حضرت  امیرالمومنین علی ع) با حضور مردم درمسجدجامع شهرتیمورلوبرگزارشداین مراسم با اقامه نماز مغرب و عشا، سخنرانی، مداحی، قرائت دعای جوشن کبیر، پذیرایی
برگزاری مراسمات شب قدر

مراسم شب بیست ویکم ماه مبارک رمضان(شب شهادت حضرت  امیرالمومنین علی ع) با حضور مردم درمسجدجامع شهرتیمورلوبرگزارشد
این مراسم با اقامه نماز مغرب و عشا، سخنرانی، مداحی، قرائت دعای جوشن کبیر، پذیرایی و قران به سرگذاشتن همراه بود.