رئیس جدید شورای اسلامی شهرستان آذرشهر مشخص شد

فصل جدیدی از تعامل و همکاری شوراهای اسلامی شهرستان آذرشهر رقم خواهد خورد.رضا نیک بخت بعد از انتخاب به عنوان رئیس شورای اسلامی شهرستان آذرشهر، ضمن قدردانی از حسن اعتماد اعضا ، با اشاره به وظایف متع
رئیس جدید شورای اسلامی شهرستان آذرشهر مشخص شد

فصل جدیدی از تعامل و همکاری شوراهای اسلامی شهرستان آذرشهر رقم خواهد خورد.

رضا نیک بخت بعد از انتخاب به عنوان رئیس شورای اسلامی شهرستان آذرشهر، ضمن قدردانی از حسن اعتماد اعضا ، با اشاره به وظایف متعدد و نقش خطیر و ممتاز شوراهای اسلامی به عنوان برگزیدگان مردم شریف، گفت: به حول و قوه الهی و حمایت های جناب آقای محمودیان فرماندار محترم شهرستان آذرشهر به عنوان نماینده عالی دولت در شهرستان آذرشهر و سایر مسئولین ارشد شهرستانی و شوراهای اسلامی شهرها، بخش ها و روستاها شاهد فصل جدیدی از تعامل و همکاری شوراهای اسلامی شهرستان آذرشهر خواهیم بود و این تعامل موحب تسریع در توسعه متوارن و همه جانبه شهرستان خواهد شد.

قابل ذکر است که نیک بخت همزمان با ریاست شورای اسلامی شهرستان آذرشهر، ریاست شورای اسلامی شهر آذرشهر را نیز عهده دار است.

۱۸ مهر ۱۴۰۲