خرید لوازم خانگی با رسید جعلی در تبریز

رئیس پلیس آگاهی استان آذربایجان شرقی از دستگیری فردی که در پوشش خرید لوازم خانگی با ارائه رسید پرداخت جعلی از شهروندان کلاهبرداری می کرد، خبر داد. 
خرید لوازم خانگی با رسید جعلی در تبریز

رئیس پلیس آگاهی استان آذربایجان شرقی از دستگیری فردی که در پوشش خرید لوازم خانگی با ارائه رسید پرداخت جعلی از شهروندان کلاهبرداری می کرد، خبر داد.