تیمورلو یکی از شهرهای استان آذربایجان شرقی است که در بخش گوگان شهرستان آذرشهر واقع شده‌است.
تیمورلو شهر مردمان حسینی
شهر تیمورلو در ٧ کیلومتری غرب آذرشهر، ۴٧ کیلومتری جنوب غرب تبریز و ۶۹٦ کیلومتری شمال غرب تهران واقع شده‌است.