شورای آموزش و پرورش منطقه آذرشهر به ریاست زاهد محمودی،فرماندار شهرستان آذرشهر برگزار شد.
شورای آموزش و پرورش منطقه آذرشهر به ریاست زاهد محمودی،فرماندار شهرستان آذرشهر برگزار شد.
فرماندار شهرستان آذرشهر در جلسه شورای آموزش و پرورش این شهرستان با اشاره برگزاری کلاسهای حضوری کمتر از10 نفر در روستاها گفت:این کلاسها اختیاری است اما اصول بهداشتی باید کاملاً رعایت شود.