اولین جلسه هیات مدیره جامعه خیرین مدرسه ساز بخش گوگان در سال جاری تشکیل شد.
با دستور کار پیگیری تکمیل پروژه مدرسه خیر ساز الحاج میر طاهر موسوی و برنامه ریزی برای کلنگ زنی ساخت مدرسه روستای قشلاق:
در این جلسه رمضان پور، رئیس آموزش وپرورش ضمن تقدیر از خیرین ونمایندگان ایشان در منطقه،بویژه حاج میرزا قلعه ای برای زحمات فراوان در خصوص خرید وساخت مدرسه تقدیر و گزارشی اجمالی از اهم فعالیت های خیرین مدرسه ساز در سال 1399 را ارائه و اظهار داشت :تعامل بسیار خوب اداره آموزش وپرورش ومجمع خیرین مدرسه ساز با سازمان نوسازی مدارس با هدف تعیین تکلیف مدارس در دست ساخت وزمینهایی اهدایی را از مهم ترین موارد انجام شده در سال ماضی بوده است.