بازگشت خریداران خودرو به بازار / رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران تهران: قیمت خودرو به ثبات رسید
بازگشت خریداران خودرو به بازار / رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران تهران: قیمت خودرو به ثبات رسید
رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودروی تهران اظهار داشت: قیمت‌های چهارشنبه گذشته همچنان پایدار است. خریداران احساس می‌کنند که کاهش قیمت بیشتری رخ نمی‌دهد و فروشندگان نیز احساس می‌کنند قیمت‌ها افزایش نمی‌یابد و همین امر موجب انجام معاملات شده است.