• چهارشنبه 1394/02/09 - 21:36
  • 77
  • 0 دیدگاه

حجه الاسلام والمسلمین رضوی نیا از هنرستان امیر کبیر منطقه گوگان بازدید کرد

در هفته مشاغل صورت گرفت
به گزارش تیمورلو به نقل از روابط عمومی اداره آموزش وپرورش منطقه گوگان، حجت الاسلام رضوی نیا امام جمعه بخش گوگان به همراه احمدی مقدم معاونت آموزش منطقه با حضور در هنرستان کارودانش امیر کبیرضمن دیدار صمیمانه بادبیران و دانش آموزان از بخش های مختلف این آموزشگاه از روند اجرایی امور بازدید به عمل آورد

 


حجه الاسلام ولمسلمین رضوی نیا  از هنرستان امیر کبیر منطقه گوگان بازدید کرد

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش وپرورش  منطقه گوگان حجت الاسلام رضوی نیا امام جمعه بخش گوگان به همراه احمدی مقدم معاونت آموزش منطقه با حضور در هنرستان کارودانش امیر کبیرضمن دیدار صمیمانه بادبیران و دانش آموزان ازبخش های مختلف این آموزشگاه از روند اجرایی امور بازدید به عمل آورد.

لازم به ذکر است  که نمایشگاهی به مناسبت هفته مشاغل در راستای آشنایی دانش آموزان بامشاغل وحرفه های گوناگون ولزوم آشنایی آنان باظرفیت ها ورشته های مختلف شهرستان در این هنرستان دایر می باشد تا دانش آموزان بتوانند درست وبراساس علاقه خود درآینده ادامه تحصیل نمایند