تصاویر : بلایی که برسر شیلی آمد

  شیلی شاهد فوران آتشفشان «کالبوکو» واقع در جنوب این کشور بود که پس از فعالیتش و ریزش خاکسترهای حاصل از این فوران تا 20 کیلومتری آن وضعیت در شیلی به حالت قرمز درآمد.به گزارش &l

 

شیلی شاهد فوران آتشفشان «کالبوکو» واقع در جنوب این کشور بود که پس از فعالیتش و ریزش خاکسترهای حاصل از این فوران تا 20 کیلومتری آن وضعیت در شیلی به حالت قرمز درآمد.

به گزارش «تیک»؛ کوه آتشفشان «کالبوکو» با ارتفاعی 2003 متری در جنوب شیلی از 43 سال گذشته تا کنون بدون فعالیت بوده و در این زمان هیچ‌گونه افزایش فعالیتی از آن گزارش نشده تا اینکه به طور ناگهانی شروع به پرتاب خاکستر تا شعاع 20 کیلومتری خود کرده است.